Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poradňa

Daňová poradňa: Na otázky čitateľov odpovedajú daňoví poradcovia zo spoločností Accace, Baker Tilly a Renaudit. V sezóne pred podávaním priznaní k dani z príjmu (február/marec) na otázky odpovedajú aj ďalší daňoví poradovia. [viac]

Účtovná poradňa: Na otázky čitateľov týkajúce sa účtovníctva malých a stredných firiem odpovedajú odborníci zo spoločnosti Mazars. [viac]

Právna poradňa: Na otázky z oblastí rodinné právo, právo sociálneho zabezpečenia, občianske spory, firemné právo a daňové konanie odpovedajú odborníci z advokátskych kancelárií alianciaadvokátov, Benčík & Partners a Proiuris. [viac]

Najnovšie otázky a odpovede

Pribudol nájomník. Treba udeliť súhlas?Pribudol nájomník. Treba udeliť súhlas? Poradňa

Náklady spojené s užívaním bytu môže prenajímateľ žiadať o ktoréhokoľvek nájomcu

24.10.2014 | Osobné financie

Malá kúpeľňa s imitáciou drevaMalá kúpeľňa s imitáciou dreva Poradňa

Interiérová poradňa: Pri jednoduchých obkladoch je každá nedokonalosť veľmi viditeľná

24.10.2014 | Bývanie

Rozpočet na svadbu (2): Ako to neprehnať s pohostenímRozpočet na svadbu (2): Ako to neprehnať s pohostením Gazduj

V druhej časti sa zameriame na plánovanie pohostenia a poradíme, čoho sa treba vyvarovať 1

23.10.2014 | Osobné financie

Poskytnutie pôžičky. Je to daňový výdavok?Poskytnutie pôžičky. Je to daňový výdavok? Poradňa

Do základu dane veriteľova vstupujú úroky, ktoré sa považujú za zdaniteľný príjem

22.10.2014 | Dane a odvody

Alkoholik a fajčiar nežiaduci. Ako to dať do zmluvy o prenájme?Alkoholik a fajčiar nežiaduci. Ako to dať do zmluvy o prenájme? Poradňa

Krátkodobý nájom bytu možno predĺžiť najviac na ďalšie dva roky, a to dvakrát

21.10.2014 | Osobné financie

Splatiť starú hypotéku novým hypoúverom?Splatiť starú hypotéku novým hypoúverom? Poradňa

Financovanie bývania: Pri refinancovaní do inej banky nedochádza ku strate nároku na pôvodný štátny príspevok 2

21.10.2014 | Bývanie

Vlastné auto a živnosť. Aké výdavky uplatniť?Vlastné auto a živnosť. Aké výdavky uplatniť? Poradňa

Spôsob služobných ciest môže byť obdobný tomu, ktorý používajú zamestnanci

20.10.2014 | Dane a odvody

Zákaz konkurencie pre štatutárovZákaz konkurencie pre štatutárov Poradňa

Spoločenská zmluva alebo stanovy obchodnej spoločnosti môžu obmedziť výkonu funkcie konateľa

17.10.2014 | Riadenie a kariéra

Platiť daňovú licenciu kvôli odpísaniu pohľadávok?Platiť daňovú licenciu kvôli odpísaniu pohľadávok? Poradňa

Oslobodenie od platenia minimálnej dane zákon prísne vymedzuje

15.10.2014 | Firemné financie

Kde získať informácie o stavebnom povoleníKde získať informácie o stavebnom povolení Poradňa

Stavebná poradňa: O nazretí do spisu spíše úrad záznam aj s uvedením dôvodov

15.10.2014 | Bývanie

Dedičské konanie: bolo či nebolo?Dedičské konanie: bolo či nebolo? Poradňa

Informácie poskytne okresný súd podľa posledného bydliska zomrelého a súdom pridelený notár

14.10.2014 | Osobné financie

Nedoplatok z RZZP: Tri možnosti, čo s ním urobiť v priznaníNedoplatok z RZZP: Tri možnosti, čo s ním urobiť v priznaní Poradňa

Ako zahrnie fyzická osoba zaplatený nedoplatok z ročného zúčtovania odvodov do daňových výdavkov

13.10.2014 | Dane a odvody